Bliv elev på EFS

 

 

At vælge efterskole er et vigtigt valg.

Vi ønsker os derfor, at I besøger skolen, inden I træffer valget om, at det er her, du skal gå. Dette sker på en besøgsdag eller -aften. Når du er tilmeldt skolen, ønsker vi os en grundig snak med dig og dine forældre om dine efterskoletanker.

 

Et tilmeldingsforløb ser i udgangspunktet således ud:

  • BESØGSDAG: Kom til en besøgsdag eller -aften. Her får I en rundvisning af nogle af skolens elever – og herefter en orientering om skolen.
  • TILMELDING: I går hjem og overvejer, om det er her, du skal gå på efterskole, – og hvis det er, går I på hjemmesiden og sender en ansøgning (se nedenfor).
  • SAMTALE: Vi aftaler en individuel samtale, hvor vi kan høre om dine forventninger, drømme og ambitioner for et år på efterskole. (Denne samtale kan være på skolen eller via Zoom.)

Herefter er du klar til at starte på skolen. Du vil blive inviteret til en Ny Elev Dag i foråret inden skolestart, ligesom du vil blive inviteret til forestillinger og andre arrangementer opå skolen.

 

Besøgsdage og -aftener

Søndag d.25. september kl.13-17
Efterskolernes Dag
(Kræver ikke tilmelding)

Tirsdag d.25. oktober kl.19-21
Besøgsaften
Tilmelding nødvendig

Torsdag d.24. november kl.19-21
Besøgsaften
Tilmelding nødvendig

Tirsdag d.13.december kl.19-21
Besøgsaften
Tilmelding nødvendig

Onsdag d.11.januar kl.18-21
Efterskolernes Aften
(Kræver ikke tilmelding)

Tilmelding til besøgsaften 

 

Ansøgningsskema

Søg optagelse her på skolen
Oplev scenekunst med eleverne
Oplev scenekunst med eleverne