Oplev scenekunst med eleverne
Eleverne nyder hinandens samvær og kammeratskab på efterskole

Værdigrundlag

Efterskolen for Scenekunst tager sit udgangspunkt i en moderne fortolkning af det grundtvigske.

Viden og mening

Den enkelte må forholde sig til verden ud fra ønsket om viden og ønsket om mening. Viden er vigtig for at forstå virkeligheden. Lige så vigtig er poesien og kunsten for gennem disse gives et fortolkningsreservoir i forhold til den personlige og den fælles virkelighed.

Mangfoldighed og helhed

Den enkelte må være i stand til at forstå samfundet og de andre for at kunne se sig selv som en aktiv medspiller. Respekten for mangfoldigheden og forståelsen for helhedens behov er væsentlige værdier. Det aktive demokratiske medborgerskab er derfor dannelsesprojektet.

Det grundtvigske udgangspunkt: På Efterskolen for Scenekunst er folkelig oplysning og livsoplysning centrale begreber. Den folkelige oplysning fortolkes på skolen som dannelsen til et aktivt demokratisk medborgerskab. Livsoplysningen fortolkes på skolen som mødet i en fælles forundring, hvor der kastes lys over det personlige og det fælles liv. Ønsket er at oplive og oplyse og derigennem at skabe grobund for livsmod og livslyst.

 

Læs skolens vedtægter her.

Oplev scenekunst med eleverne

Indholdplan og årsplan

Indholdsplan

Skolen har i sin indholdsplan fastlagt og beskrevet følgende:

  • det overordnede – herunder værdigrundlag og pædagogisk linje
  • fag og fagtilbud – herunder både de prøverettede fag, scenefagene og øvrig undervisning
  • kostskolearbejdet og øvrige aktiviteter

Indholdsplanen kan læses her

Årsplan

Skolen skal forud for skoleåret fastlægge en årsplan, der fastlægger kursets placering og længde – herunder placering af kursusafbrydelser (ferier).

Du finder årsplanen her

EFS

Selvevaluering

Skolen skal hvert år lave en selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag.

På Efterskolen for Scenekunst er selvevalueringerne udarbejdet på baggrund af både en elevevaluering og en forældreevaluering. Begge evalueringer er gennemført som spørgeskemaundersøgelser. Elever og forældre har svaret på en lang række spørgsmål om skolefag, scenekunst og samvær og haft mulighed for at give supplerende frie kommentarer til de tre hovedområder.

Skolens lovpligtige undervisningsevaluering foregår i forbindelse selvevalueringen, og resultaterne fremgår af selvevalueringsrapporten.

Skolens lovpligtige undervisningsmiljøvurdering foretages ligeledes i forbindelse selvevalueringen, og resultaterne fremgår af selvevalueringsrapporten.

Du kan læse selvevalueringsrapporterne her:

Selvevaluering 20/21

Selvevaluering 19/20

Selvevaluering 18/19

Selvevaluering 17/18

Selvevaluering 16/17

Selvevaluering 15/16

Selvevaluering 14/15

Selvevaluering 13/14

Selvevaluering 12/13

 

 

Statistik fra ministeriet

Efterskolen for Scenekunst er stadig så ny, at Undervisningsministeriet endnu ikke har kunnet lave al statistik på skolens tidligere elever. Efterhånden som Undervisningsministeriet har materiale at lave statistik ud fra, vil du på denne side finde følgende informationer:

  • elevernes gennemsnitskarakterer fra tidligere år
  • elevernes karakterfordeling fra tidligere år
  • nøgletal for tidligere elevers videre gang gennem uddannelsessystemet

Du kan se Undervisningsministeriets statistik for Efterskolen for Scenekunst her.

Eleverne øver sig

Spørgsmål og svar om efterskolen

Undervisningsministeriet har lavet en oversigt over en række spørgsmål og svar omkring efterskoler. Du finder link her

På Undervisningsministeriets site finder du også masser af nyttig information om efterskoler. Følg linket her

Endelig kan du på Efterskoleforeningens site læse en masse om efterskoler her

 

Smiley-ordning

Skolens køkken er undelagt den almindelige smiley-ordning.

Den seneste rapport kan læses her.

Besøg os

Har du fået lyst til at se nærmere på skolen, er du velkommen booke et besøg her. Vi glæder os til at møde dig. Hvis du er i tvivl om noget kan du altid ringe på 4161 8485 eller skrive til os: info@efterskolenforscenekunst.dk.

Eleverne hygger sig
Oplev scenekunst med eleverne