Oplev scenekunst med eleverne
Oplev scenekunst med eleverne

Elevbetaling (Skolepenge)

Du kan beregne, hvor meget du skal betale for dit barns ophold på efterskolen, lige her.

Beløbet afhænger af din husstandsindkomst.

Elevbetalingen for skoleåret 2022/2023 er fastsat til kr. 2575,- pr. uge i 42 uger.

Det beløb, du som forælder skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtte fra staten bliver trukket fra din elevbetaling. Når dit barn er meldt ind på skolen, tager vi os af alt praktisk omkring ansøgning om statslig elevstøtte.

Udgifter til ture og udflugter er inkluderet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyr

Når du som forælder/værge sender en underskrevet ansøgningsblanket til os, skal du betale et indmeldelsesgebyr. Gebyret er et administrationsgebyr på 1000 kroner. Du får ikke pengene tilbage, hvis dit barn tilbydes en plads eller efterfølgende melder fra. Står dit barn på venteliste, og kan vi ikke tilbyde en plads inden skolestart, får du hele indmeldelsesgebyret tilbage.

Depositum

For at være sikker på, at eleven/forælder/værgen opfylder forpligtelser i henhold til Skolekontrakten, kræver skolen et depositum. Depositum er på 3000 kroner. Du skal betale beløbet senest 1.april det år, dit barn begynder på skolen. Altså fire måneder før dit barn tager hul på skoleopholdet i august.

Se ledige stillinger

Individuel supplerende elevstøtte

Skolen modtager hvert år en pulje fra staten, der er øremærket til at nedbringe egenbetalingen for særlige elevgrupper. Er en eller flere af de tre punkter nedenunder opfyldt, kommer dit barn i betragtning til individuel, supplerende elevstøtte:

  • Der er sket drastiske ændringer i hjemmets indkomstforhold i forhold til det år, der danner baggrund for udregningen af den statslige elevstøtte – typisk som følge af arbejdsløshed eller anden social begivenhed.
  • Hjemmet, hvor barnet bor, har en meget lav samlet husstandsindkomst – det vil sige væsentligt under 315.000 kroner om året.
  • Der er tale om andre særlige sociale forhold i familien, som vanskeliggør betalingen af et efterskoleophold.

Som forælder skal du selv søge om støtten. Henvend dig til skolen, hvis du vil søge om individuel supplerende elevstøtte. Det er skolen, der, på baggrund af en konkret, individuel vurdering, afgør, hvem der kan få hjælp til egenbetalingen. Og med hvilke beløb.

Besøg os

Har du fået lyst til at se nærmere på skolen, er du velkommen booke et besøg her. Vi glæder os til at møde dig. Hvis du er i tvivl om noget kan du altid ringe på 4161 8485 eller skrive til os: info@efterskolenforscenekunst.dk.

Eleverne hygger sig
Oplev scenekunst med eleverne