Oplev scenekunst med eleverne
Oplev scenekunst med eleverne

Elevbetaling (Skolepenge)

Du kan beregne, hvor meget du skal betale for dit barns ophold på efterskolen, lige her.

Beløbet afhænger af din husstandsindkomst.

Elevbetalingen for skoleåret 2023/2024 er fastsat til kr. 2700,- pr. uge i 42 uger.

Det beløb, du som forælder skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtte fra staten bliver trukket fra din elevbetaling. Når dit barn er meldt ind på skolen, tager vi os af alt praktisk omkring ansøgning om statslig elevstøtte.

Udgifter til ture og udflugter er inkluderet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyr

Når du som forælder/værge sender en underskrevet ansøgningsblanket til os, skal du betale et indmeldelsesgebyr. Gebyret er et administrationsgebyr på 1000 kroner. Du får ikke pengene tilbage, hvis dit barn tilbydes en plads eller efterfølgende melder fra. Står dit barn på venteliste, og kan vi ikke tilbyde en plads inden skolestart, får du hele indmeldelsesgebyret tilbage.

Depositum

For at være sikker på, at eleven/forælder/værgen opfylder forpligtelser i henhold til Skolekontrakten, kræver skolen et depositum. Depositum er på 4000 kroner. Du skal betale beløbet senest 1.januar det år, dit barn begynder på skolen.

Se ledige stillinger

Lokal efterskolestøtte

Baggrund:
Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.
Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et større tilskud.
Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. Typisk kan man som familie komme i betragtning, hvis man falder i en eller flere af nedenstående grupper:

  • Familier med særlig lav indkomst
  • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom el.lign.)
  • Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret
  • Familier, der er kommet i klemme pga. elevstøttereglerne

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for.
I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Ansøgning:
Ansøgning om lokal efterskolestøtte sker ved henvendelse til skolen.
Man vil her få tilsendt et skema samt blive bedt om at vedlægge dokumentation for hjemmets aktuelle økonomiske forhold typisk ved en årsopgørelse, en forskuds­opgørelse ledsaget af lønsedler eller dokumentation for udbetaling af anden indkomst el.lign.

Besøg os

Har du fået lyst til at se nærmere på skolen, er du velkommen booke et besøg her. Vi glæder os til at møde dig. Hvis du er i tvivl om noget kan du altid ringe på 4161 8485 eller skrive til os: info@efterskolenforscenekunst.dk.

Eleverne hygger sig
Oplev scenekunst med eleverne